געש

סופ”ש, אוהלים, אלכוהול, מדורה מנגינה.

21.2.2017